ALOQA UCHUN

Qayta tiklanadigan manbalardan elektr energiyasi ishlab chiqaradigan tadbirkorlik subyektlarini yagona elektroenergetika tizimiga ulashga ariza berish